ประกันวินาศภัย เป็นยังไง สิ่งที่คนกำลังจะซื้อรถยนต์มือสองจำต้องรู้

คนจำนวนไม่น้อยน่าจะยังไม่เคยรู้ ประกันวินาศภัย หรือ Non-Life Insurance แปลว่าอะไรมันเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดให้ชี้แจงกันกล้วยๆประกันวินาศภัย เป็น สัญญาประกันภัยทุกหมวดหมู่นอกเหนือจากการสัญญาประกัน โดยมีสัญญาประกันภัยที่ว่า ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินปริมาณหนึ่งให้ เมื่อกำเนิดความทรุดโทรมหรือการสิ้นไปใดๆก็ตามต่อเงินที่เอาสัญญาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย

ประกันวินาศภัยเป็น

รับรองในต้นแบบที่เกิดขึ้นอยู่กับความทรุดโทรมในลักษณะของตัวเงินทอง โดยที่ความเสื่อมโทรมจะประมาณค่าเป็นต้นแบบเงิน เมื่อเกิดเหตุหายนะภัย ซึ่งค่าทำขวัญจะคืนไม่เกินความย่ำแย่ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้กรมธรรม์ประกันวินาศภัย จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลักสำคัญ เป็น

  • รับรองสำหรับบุคคล เป็น เกินความเสื่อมโทรมจากอุบัติเหตุ การเดินทาง รวมทั้งรับรองสุขภาพ
  • รับรองในตัวเงินทอง เป็น การคุ้งครอบครองการสิ้นไปที่เกิดขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน ได้แก่ ไฟไหม้ รถยนต์ ฯลฯ
  • รับรองมือที่สาม เป็น รับรองนายว่าจ้างเป็นผู้ที่ทำรับรองให้กับผู้รับจ้าง

ประโยขน์ของการทำประกันวิบัติภัย

กระบวนการทำ ประกันวินาศภัย จะก่อให้ทุกคนมีหลักประกันสำหรับการคืนสู่ภาวการณ์เดิมหรือสถานะเดิมได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น เพราะทุกคนมีการเสี่ยงสำหรับการดำรงชีวิต ถ้าสามารถรองรับการเสี่ยงนั้นได้ด้วยตัวเองหรือได้รับภัยแล้วไม่กำเนิดความย่ำแย่อะไรแล้ว การประกันภัยก็บางทีอาจไม่มีความจำเป็น

แม้กระนั้นอันที่จริงพวกเราไม่อาจจะคาดคะเนได้เลยว่าเหตุการณืที่พวกเราจะเจอนั้นจะมีความทรุดโทรม หรือสูญเสียมากมายน้อยเท่าใด การทำประกันภัยก็เลยมีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากมาย เพื่อเป็นการโอนการเสี่ยงนี้ไปให้กับบริษัทสัญญาประกันภัย โดยที่พวกเราจ่ายค่าแรงงานปริมาณหนึ่ง เพื่อเป็นประกันได้ว่า ถ้าเกิดเหตุการ์อะไรก็ตามขึ้น พวกเรายังสามารถกลับมาสู่ฐานะเดิมก่อนได้รับภัยได้

การทำประกันภัยมีสาระต่อผู้เอาประกันภัย ในด้านให้ความป้องกันต่อบุคคล ครอบครัวแล้วก็เงินของผู้ประกัน รวมทั้งช่วยปลูกฝังให้กำเนิดนิสัยออมและก็ช่วยทำให้มีการออม

คุณประโยชน์ต่อธุรกิจ เป็นช่วยทำให้กำเนิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับในการประกอบธุรกิจ ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับในการดำเนินธุรกิจ ช่วยสำหรับในการขยายเครดิตเป็นการประกันภัยช่วยทำให้การกู้ยืมดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นขึ้น แล้วก็ช่วยทำให้กำเนิดเสถียรภาพในทุนการสร้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *